Utmärkt!

Nu har jag märkt ut linjen där kroppen ska fästa mot väggen. Jag använde mig av laser för att få en lodlinje. Sedan märkte jag ut områdena där det faller en skugga för att veta hur jag ska anpassa knypplingen. Mörka skuggor=tätt knypplat Ljusa ytor=glest knypplat.
20131122_113150

20131122_113220

20131122_113159

20131122_113432