Vänster lår

I mitt senaste inlägg visade jag den vänstra bilden där jag knypplat höften. Sedan använde jag samma trådar till att knyppla ner längs utsidan av låret. Längst ner bytte jag riktning på trådarna som sedan vandrade upp längs insidan av låret. Väl där uppe var trådarna så korta att jag fäste dem i grenlinjen. På så sätt fick jag också en kraftigare linje som markerar lårets början.

20131123_112754lårets-utsidalårets-insida