Uppåt väggarna!

Jag måste ju bara se hur det ser ut när den hänger på väggen. Det blir ju görbra ju!!! (Ursäkta den röriga bakgrunden och dåliga belysningen…)

på-väggenpå-väggen-1